ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
.net
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
.org
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
.biz
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
.com.sa
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
.net.sa
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
.org.sa
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
.gov.sa
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
.edu.sa
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
.sch.sa
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
.med.sa
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
.sa
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
.co
153.00 SAR
1 سال
153.00 SAR
1 سال
153.00 SAR
1 سال
.info
77.00 SAR
1 سال
77.00 SAR
1 سال
77.00 SAR
1 سال
.name
82.50 SAR
1 سال
82.50 SAR
1 سال
82.50 SAR
1 سال
.us
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
50.00 SAR
1 سال
.ws
176.00 SAR
1 سال
176.00 SAR
1 سال
176.00 SAR
1 سال
.com.co
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال
100.00 SAR
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains